Інтелект України

З 1 вересня 2017 року у школі стартував Науково-педагогічний проект “Інтелект України”. За цією програмою  у 2020-2021 н.р працюють 0 -4 класи ( Вчителі: Колодій Наталія Ігорівна, Мелесь Галина Віталіївна, Созанська Ірина Олександрівна, Коропець Інна Ігорівна, Кроленко Катерина Сергіївна). Авторська програма реалізується на базі Державного стандарту та вимог НУШ. Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:

– розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;

– сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу;

– вільно спілкуватися іноземними мовами;

– сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»);

– сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаємося разом»).

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв`язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.